شناخت دستگاه های جوشکاری

invertor welding

شناخت دستگاه های جوشکاری

شناخت دستگاه های جوشکاریReviewed by Admin on Dec 4Rating:

تراسفورماتورهای جوشکاری

 

ترانسفورماتورها ساده ترین دستگاههای جوشکاری هستند . وظیفه آنها تبدیل جریان متناوب (AC) با شدت کم ولی ولتاژ زیاد به جریان الکتریکی با شدت بالا ولی ولتاژ پایین میباشد. در شکل یک دستگاه ترانس جوشکاری نشان داده شده است.

ترانسفورماتور جوشکاری به طور معمول بوسیله یک فیش صنعتی به برق شهر وصل می شود . و به وسیله دو ترمینال خروجی که کابلهای انبر و اتصال به آ نها وصل میشود، جریان مناسب را در اختیار جوشکار قرار می دهند.

اساس کار ترانس جوشکاری

اساس کار ترانس جوشکاری بوسیله دو سیم پیچ که بنام سیم پی چهای اولیه و ثانویه نامیده میشوند، استوار می باشد. سیم پیچ اولیه دارای تعداد دور کمتر است در حالیکه سیم پیچ ثانویه دارای تعداد دور بیشتری می باشد.

بدین ترتیب ترانس جوشکاری برق مناسب فرآیندهای جوشکاری را که دارای شدت جریان بالا ولی ولتاژ پایین است، مهیا می کند. هر دستگاه ترانسفورماتور جوش دارای یک کلید اصلی است و در مجاورت آن یک لامپ سیگنال وجود دارد. این کلیدها روشن بودن دستگاه را نشان میدهد. علامتهای ۰ و ۱ و یا Off و ON در زیر کلید اصلی وجود دارند. در حالت ۱ یا ON دستگاه روشن بوده و در حالت ۰ و Off دستگاه خاموش است. بنابراین جوشکار باید در زمانهاییکه قصد انجام جوشکاری دارد، دستگاه را روشن و بلافاصله پس از پایان کار دستگاه را خاموش کند.

امروزه بعضی از دستگاههای ترانسفورماتور جوشکاری دارای یک صفحه کوچک نمایش آمپر نیز هستند که موقع برقرار بودن قوس الکتریکی میزان آمپر جوشکاری را نیز نشان میدهد. هر دستگاه ترانسفورماتور جوشکاری دارای یک سیستم تنظیم آمپر مناسب برای استفاده از الکترودهای مختلف است . ممکن است تنظیم آمپر به صورت پل های باشد با جا به جا کردن فیش کابل، آمپرهای متفاوتی مطابق با آنچه سازنده تدارک دیده در اختیار جوشکار قرار می گیرد.(لازم به یادآوری است میزان آمپر هر ترمینال در کنار آن ثبت شده است.)

به اشتراک گذاری پست